فروش یک باب زمین مسکونی 360 متری یزد

360 متر زمین مسکونی واقع در خیابان دکتر مسعود

حد واصل بین بلوار دانشجو و خیابان کاشانی قظعه دوم از بر خیابان سند شش دانگ با کنتور برق تکفاز

طبق کارشناسی هر متر چهار میلیون و هفتصد